Χειρομαντεία

Τα σημάδια στα χέρια κάθε ανθρώπου στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου τυχαία, αλλά αποτελούν σύμβολα που σχετίζονται με την πορεία της ζωής του.

Η αστρολόγος - μέντιουμ Σιώμου Σοφία με τη μέθοδο της χειρομαντείας, η ιστορία της οποίας ξεκινά περίπου από την εποχή των Χαλδαίων, μπορεί να σας δείξει το δρόμο που έχει ‘’χαραχθεί’’ για την πορεία σας στη ζωή. Το μέλλον είναι στα χέρια σας κυριολεκτικά και μεταφορικά, αφού η παλάμη και τα δάχτυλά σας μπορούν να αποκαλύψουν όλα τα σημαντικά γεγονότα που θα συμβούν σε κάθε τομέα της ζωή σας. Με ακρίβεια και συνέπεια, η αστρολόγος - μέντιουμ Σιώμου Σοφία σας φανερώνει όλα όσα αντανακλά η ψυχή σας, μέσω των χεριών σας. Εκτός από στις γραμμές που είναι χαραγμένες στα χέρια σας, η αστρολόγος- μέντιουμ μπορεί να αναλύσει το μέγεθος και το σχήμα του χεριού σας και να σας δώσει μια εικόνα για το μέλλον σας.

Κάθε γεγονός που σχετίζεται με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, μπορεί να το δει και να σας το αποκαλύψει η αστρολόγος - μέντιουμ Σιώμου Σοφία, διαβάζοντας τα χέρια σας